روشن کردن شمع برای سربازان حادثه اتوبوس «نی ریز»

مردم نی ریز به یاد سربازان كشته شده در سانحه رانندگي در محل حادثه شمع روشن كردند.
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: