برخورد صاعقه به هواداران حسن روحانی در خرم آباد

برخورد صاعقه به هواداران حسن روحانی در خرم آباد

روز گذشته در خرم آباد هواداران حسن روحانی که در حال جشن و شادی در خیابان بودند با حادثه بدی مواجه شدند.

هواداران حسن روحانی که در حال جشن و شادی به مناسبت پیروزی نامزد انتخاباتی خود بودند ناگهان با برخورد صاعقه پا به فرار گذاشتند.

این تلفات این صاعقه هنوز خبری منتشر نشده است.

 لحظه برخورد صاعقه با زمین در زمان شادی مردم خرم آباد پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

برخورد صاعقه به هواداران حسن روحانی

 
دانلود این ویدئو

برخورد صاعقه با زمین در خرم آباد

برخورد رعد و برق به مردم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: