شباهت دوست‌ پسر و دوست‌ دختر به آدامس

طنز دوست دختر و دست پسر

طنز دوست دختر و دست پسر

(شکلک) هیچ وقت آدامس نیم‌خورده‌ی کسی را به دهان نگذارید آدامس زیاد مانده ارزش جویدن ندارد

(شکلک) هر از چندی به دندانهایتان هم فرصت استراحت بدهید. به هرحال آدامستان را می‌توانید عوض کنید ولی دندانهایتان را نه

(شکلک) به چشیدن طعم تنها «یک» آدامس اکتفا کنید. آدامسها در شکلها، قیمتها و مزه‌های مختلف ساخته می‌شوند

(شکلک) فراموش نکنید که پایان کار هر آدامسی سطل آشغال است. پس برای هیچ آدامسی قیمت زیادی نپردازید.

(شکلک) داشتن چند آدامس باعث آسیب رسیدن به فک تان میشود

(شکلک) حسرت آدامسی که دور انداخته‌اید را نخورید. آدامس‌های خوشمزه‌تر همیشه پیدا می‌شوند

(شکلک) و ازدواج مثل قورت دادن آن است. هیچ ادم عاقلی آدامسش را قورت نمی‌دهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: