شباهت دوست‌ پسر و دوست‌ دختر به آدامس

طنز دوست دختر و دست پسر

طنز دوست دختر و دست پسر

(شکلک) هيچ وقت آدامس نيم‌خورده‌ي كسي را به دهان نگذاريد آدامس زياد مانده ارزش جويدن ندارد

(شکلک) هر از چندي به دندانهايتان هم فرصت استراحت بدهيد. به هرحال آدامستان را مي‌توانيد عوض كنيد ولي دندانهايتان را نه

(شکلک) به چشيدن طعم تنها «يك» آدامس اكتفا كنيد. آدامسها در شكلها، قيمتها و مزه‌هاي مختلف ساخته مي‌شوند

(شکلک) فراموش نكنيد كه پايان كار هر آدامسي سطل آشغال است. پس براي هيچ آدامسي قيمت زيادي نپردازيد.

(شکلک) داشتن چند آدامس باعث آسيب رسيدن به فك تان ميشود

(شکلک) حسرت آدامسي كه دور انداخته‌ايد را نخوريد. آدامس‌هاي خوشمزه‌تر هميشه پيدا مي‌شوند

(شکلک) و ازدواج مثل قورت دادن آن است. هيچ ادم عاقلی آدامسش را قورت نمي‌دهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: