تصاویر: وقتی گوزن توسط شیر ضربه فنی میشود

مجله مراحم; ماده شیر گرسنه‌ای که با مهارت تمام موفق به شکار یک گوزن یالدار جوان شده بود پس از آنکه از مرگ او مطمئن شد به سراغ شکار دوم رفت.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: