مجسمه فوق العاده طبیعی لیونل مسی

مجسمه لیونل مسی

این مجسمه برای نخستین بار در ورزشگاه ویمبلی لندن به نمایش عمومی در آمد

تندیس  لیونل مسی

 

 لیونل مسی,مجسمه لیونل مسی
لیونل مسی,مجسمه لیونل مسی
 لیونل مسی,مجسمه لیونل مسی
لیونل مسی,مجسمه لیونل مسی
 لیونل مسی,مجسمه لیونل مسی
لیونل مسی,مجسمه لیونل مسی
 لیونل مسی,مجسمه لیونل مسی
لیونل مسی,مجسمه لیونل مسی
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: