بچه زرافه جلوی چشم مردم خوراک شیرها شد

این زرافه که در باغ وحش کپنهاک دانمارک زندگی می‌کرده دارای ژن پرخوری بوده و مسئولان باغ وحش به چندین باغ وحش دیگر درخواست پذیرش او را داده بودند که جایی او را قبول نکرده و او را کشتند و جلوی چشم حاضران در باغ وحش زرافه بیچاره را جلوی شیرهای گرسنه انداختند تا جسدش تکه تکه شود.

 

 بچه زرافه جلوی چشم مردم خوراک شیرها شدبچه زرافه جلوی چشم مردم خوراک شیرها شدبچه زرافه جلوی چشم مردم خوراک شیرها شدبچه زرافه جلوی چشم مردم خوراک شیرها شدبچه زرافه جلوی چشم مردم خوراک شیرها شد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: