گل مارمولکی دیده اید؟

مجله مراحم: در شهر تگزاس آمریکا دختری که برای مادرش گل رزی خریداری کرده بود به صورت اتفاقی متوجه مارمولکی خوابید در وسط این گل زیبا شد. شاید این اتفاق زنگ خطری برای کسانیست که از مارمولک میترسند، باشد تا دیگر به گل ها هم اعتماد نکنند.
 
	Lizard lying in rose٬ گل مارمولک٬ گل مارمولکی دیده اید؟٬ مارمولک خوابیده در گل رز
 
	Lizard lying in rose٬ گل مارمولک٬ گل مارمولکی دیده اید؟٬ مارمولک خوابیده در گل رز
 
 
	Lizard lying in rose٬ گل مارمولک٬ گل مارمولکی دیده اید؟٬ مارمولک خوابیده در گل رز 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: