حمله ملخ ها به مزرعه های کشاورزی +تصاویر

حمله ملخ ها Grasshopper

حمله ملخ ها Grasshopper به مزارع کشاوری باعث وحشت کشاورزان و مردم یک روستا در ماداگاسکار شد! حمله وحشتناک هزاران ملخ به یک روستا باعث شد که مردم تا چند روز از خانه خارج نشود این ملخ ها به دلیل تغییر آب و هوایی و گرم شدن زمین به این روستا حمله ور شدند.

مجله مراحم: هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی ماداگاسکار زندگی ۱۳ میلیون نفر را تهدید می کند. مقامات در تلاش برای مبارزه با این آفت خطرناک هستند.

هجوم ملخ ها به یک روستا

حمله ملخ ها Grasshopperحمله ملخ ها Grasshopperحمله ملخ ها Grasshopper,هجوم ملخ هاحمله ملخ ها Grasshopper,هجوم ملخ هاحمله ملخ ها Grasshopper,هجوم ملخ هاحمله ملخ ها Grasshopper,هجوم ملخ هاحمله ملخ ها Grasshopper,هجوم ملخ هاحمله ملخ ها Grasshopper,هجوم ملخ هاحمله ملخ ها Grasshopper,هجوم ملخ ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: