همدردی آتش‌نشانان لندن با شهدای پلاسکو

همدردی زیبای آتش‌نشانان انگلیسی با داغداران پلاسکو

آتش‌نشان‌های ایست ساکس انگلستان با در دست گرفتن نوشته ای به دو زبان فارسی و انگلیسی همدری خود را با خانواده های داغدار آتش‌نشانان ایرانی نشان دادند.

همدردی آتش‌نشانان لندن با شهدای پلاسکو ,همدردی آتش نشانان انگلیس,آتش‌نشان‌های ایست ساکس انگلستان
همدردی آتش‌نشانان لندن با شهدای پلاسکو ,همدردی آتش نشانان انگلیس,آتش‌نشان‌های ایست ساکس انگلستان

همدردی آتش‌نشانان لندن با شهدای پلاسکو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: