دختران لندنی در جشنواره ناتینگ هیل لندن + تصاویر

دختران لندنی در جشنواره ناتینگ هیل لندن

دختران لندنی در جشنواره ناتینگ هیل لندن و عکس های کارناوال ناتینگ هیل در شهر لندن را در ادامه مشاهده کنید.
کارناوال و جشنواره ناتینگ هیل در لندن همه ساله برگزار میشود .
ناتینگ هیل یک کاناوال خیابانی است که هر کس با گریم و آرایش مختلف و با لباس ها و
پوشش عجیب به خیابان آمده و مشغول رقص و شادی می شود .

دختران لندنی در این کارناوال به عجیب ترین شکل ممکن خودشان را آرایش و گریم میکنند.

جشنواره به دور از نژاد و رنگ و فرهنگ همه به خیابان می آیند و در کنار هم به جشن و پایکوبی می پردازند .
این کارناوال به نوعی معرفی فرهنگ های مختلف است که هر شرکت کننده با پوشش و لباس و اداب و رسوم
خود در آن شرکت میکند و آن را به همه معرفی میکند .
جشنواره ناتینگ هیل بیش از چهل سال است که در لندن برگزار میشود و امسال نیز مثل هر سال برگزار شد.
در هگام برگزاری اسن کارناوال دنیایی از رنگ در خیابان دیده میشود که شادی و جلوه خاصی را به چهره شهر می دهد.

تصاویر جشنواره ناتینگ هیل لندن

دختران لندنی در جشنواره ناتینگ هیل لندن دختران لندنی در جشنواره ناتینگ هیل لندن دختران لندنی در جشنواره ناتینگ هیل لندن دختران لندنی در جشنواره ناتینگ هیل لندن

دختران لندنی در جشنواره ناتینگ هیل لندن + تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: