پیامک های عاشقانه با موضوع خاطره

images

تو برای همیشه میروی و من چقدر کار روی سرم ریخته !!!

خاطرات زیادی برای فراموش کردن دارم …

— – — – — – — – — – — – — – —

جور میکند خدا در و تخته را با هم آنطور که تو و مرا …

تو خاطره ساز و من خاطره باز !

— – — – — – — – — – — – — – —.

کوه های غرورم از گناه رفتنت آب شده ؛ تا قبل از سیل برگرد …

سیل که بیاید همه را با خود می برد حتی خاطراتت را !

— – — – — – — – — – — – — – —

تقصیر از من است ، آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت ؟؟؟

— – — – — – — – — – — – — – —

میروم تا در آغوش خاک قرار گیرم و تمام خاطراتمان را به خاک بسپارم چون دیگر بعد تو پناهی بهتر از آغوش خاک ندارم ! /مجله مراحم /

— – — – — – — – — – — – — – —

چشمم به گیسوانت که می افتد تمام خاطراتمان آرام آرام ، زنده می شوند

یک به یک ، مو به مو …

— – — – — – — – — – — – — – —

عابرانی که از کنارم می گذرند مست عطر تنم می شوند و نامش را که می پرسند دلم می لرزد ؛ چگونه بگویم خاطرات توست ؟!

— – — – — – — – — – — – — – —

آقای شهردار بگویید اینقدرعوض نکنند رنگ و روی این شهرِ لعنتی را …

این پیاده رو ها ، میدان ها ، رنگ و روی دیوار ها …

خاطراتم دارند از بین می روند !

— – — – — – — – — – — – — – —

این روزهای من چیزی نیست مگر باقیمانده تقسیم احساس تــــــو بر شب های بی خاطره ام !

— – — – — – — – — – — – — – —

آهای خاطرات ؛ اگر میدانستم روزی طناب دارم خواهید شد هیچوقت نمی ساختمتان !

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: