پارکی جادویی و افسانه ای در چین! +تصاویر

مجله مراحم:آنچه که این پارک چینی را رویایی و زیبا می کند، حشرات شب تاب زیادی است که در آن زیست می کنند و به طور طبیعی شبها می درخشند. این پارک در شهر ووهان چین قرار دارد و بیش از ۱۰۰۰۰ کرم شب تاب در آن زندگی می کنند. حشرات به ۵ منطقه جداگانه برای جذب دسته های مختلف بازدیدکنندگان از معمولی تا پژوهشگران، تقسیم شده اند. تصاویری از این پارک افسانه ای را  مشاهده می کنید.

مجله مراحم
پارکی سحرآمیز و زیبا در چین!

پارکی سحرآمیز و زیبا در چین!

پارکی سحرآمیز و زیبا در چین!

پارکی سحرآمیز و زیبا در چین!

پارکی سحرآمیز و زیبا در چین!

پارکی سحرآمیز و زیبا در چین!

پارکی سحرآمیز و زیبا در چین!

پارکی سحرآمیز و زیبا در چین!

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: