آزاده نامداری با انتشار این عکس در اینستاگرامش از تولد فرزندش در تاریخ ٩۵/٧/۵ خبر داد. فرزند او «گندم عبادی» نام دارد.

آزاده نامداری مادر شد  ، مادر شدن آزاده نامداری
آزاده نامداری مادر شد ، مادر شدن آزاده نامداری