تریبون آزاد: جملاتی که یک دنیا حرف دارند (سری ۱۴)

 

 

 

عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52) عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52) عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52) عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52) عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52) عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)عکس نوشته :چند کلمه حرف حساب (سری 52)
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۳ دیدگاه

 1. بخوان که عقده ی این عاشقانه سر برسد
  بخوان که مرگ دو تا کوچه دیرتر برسد

  بخوان که شاید از این سال ها عبور کنیم
  بخوان که هر چه نخواندیم را مرور کنیم

  بخوان که چله ی سرما به استخوان نرسد
  بخوان که مرگ به اینجای داستان نرسد

 2. اینجا کسی برای کسی بیقرار نیست
  من در کنار پنجره ام او کنار کیست

  او رفت و با ادامه شب هم قطار شد
  خاک ازسر کلاه پراندو سوار شد

  حتی برای بوسه ی اخر امان نداد
  از کوپه ی قطار کلاهی تکان نداد

  با هر قدم که فاصله فرسنگ میشود
  جاکفشی ام برای تو دل تنگ میشود

  هرچند رفته‌ایم و زمین خالی از صداست
  تهران پُر از پیاده‌روی های ما دوتاست

  تقدیم عزیزان مراحمی

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)