2 دیدگاه

  1. تا این حد محکمه (خنده) (خنده) (خنده) (خنده) (خنده) (خنده) (تشویق) (تشویق) (تشویق) (تشویق)

  2. فکر کنم میدان کشوری بابل هست…..نه بابلسر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.