تصاویر: چالش جهیزیه در اینستاگرام

جهیزیه لاکچری یک تازه عروس

 

اینستاگرام شبکه ای مجازی که در ایران بسیار طرفدار پیدا کرده است. این روزها فخر فروشی در این شبکه بسیار بیداد میکند. به تازگی چالشی به راه افتاده که تازه عروس ها از جهیزیه خود عکس گرفته و در اینستاگرام به اشتراک میگذارند.

 

چالش جهزیه

اما در بین این هیاهو یک تازه عروس با اشتراک گذاشتن جهزیه میلیاردی خود توجه همه را به خود جلب کرده است که تصاویر زیر از اینستاگرام این تازه عروس و داماد برای شما گردآوری کرده ایم:

 

جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید

جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید
جهیزیه لاکچری یک تازه عروس,چچالش جهزیه در اینستاگرام,جهیزیه گرانقیمت,جهیزیه شیک و جدید

 

 
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۲۷ دیدگاه

 1. مریم از رفسنجان

  خیلی خوشکل بودن ولی ای کاش هیچ نیازمندی این عکسا رو نبینه تا دلش شکسته شه….

 2. فرشاد از رودهن

  میگم این تازه عروس ابجی دیگه ام داره؟

 3. کسایی که پوز میدن کلا خیلی حقیرن (قهر)

 4. وای سرم گیج رفت

 5. سرگیجه گرفتم چه آشفته بازاری بود، فقط رفتن بازار خریدن دریغ از یک ذره سلیقه، خونه مثل مغازه بود (خمیازه)

  • (لایک) (لایک)
   افتضاح بود

  • آره موافقم باهات. اصلا سلیقه ای نداشتن و فقط خواستن یچیزایی بگیرن که شلوغ پلوغ و توی چشم باشه فقط. برای مثال برین یه نگاه بندازین به عکسای خونه کریس رونالدو که یکی از ثروتمندترین انسانهای دنیاست ببینید چجوریه. خونه با لوازم خیییلی شیک و ساده و زیبا و چشم نواز. این جوجه پولدارا یاد گرفتن فقط مبلمان طلایی و ظرفای طلایی و دکوراسیون طلایی و خیلی زشت بخرن پز بدن با رنگ طلایی و شلوغ بودنشون

 6. خیلی گرون بودن ولی فوق العاده لولی

 7. رنگ بندی بسیار بدی داشت ، روح و روان آدم میریز بهم

 8. واااااااا اخه طلایی شد رنگ اونم واسه لوازم خونه
  لوازم اشپزخونه م طلاییه که (تماشا) (تماشا)
  زردی نگیرن تو این همه رنگ طلایی (بی تقصیر)
  مبارکشون باشه
  اما در کل هیچ چی مثل سادگی قشنگ نیست
  محیط زندگی باید ساده و شیک باشه یه جورایی وقتی با کلی خستگی میای خونه ارامش بخش باشه نه سرسام بگیری و گم بشی تو اون همه لوازم تجملی و غیر استفاده که هیچ دردی ازت دوا نمیکنه
  من روحم تو اینهمه تجملات خسته میشه و سرسام میگیرم (نگاه)

 9. بهناز.آبادان

  والا فقط خریده بودن..به دل نمینشست..به خرید ملیاردی نیست به سلیقه هستس که این جهیزیه بدون سلیقه خریداری شده.

 10. این همه رنگ و لعاب اهمیتی نداره.
  مهم دلخوشی که تو زندگی های خیلی ساده هم میشه داشت.

 11. این تازه عروس باید ببینیم چقدر خرد وشعور داره اون مهمه -که متاسفانه با این کارش معلومه اصلا نداره – آخه کسی نیست بهش بگه کمبود داری عقده ای نمیگی خیلی از دخترا ارزوشونه شوهر کنن به خاطر نداشتن جهیزیه موندن تو خونه و عصبی شدن نمیگی فخر فروش گناهه نمیگی من انسانم و انسانم ارزوست نمیگی با این جهیزیه میشد چند تا جهیزیه برا چند تا دختر گرفت واونا را شاد کرد دل به دست اوردن هنر میباشد دل شکستن هنر نیست نمیگی وهزار تا نمیگی دیگه آخه بی شعور این چه کاریه آدمی را ادمیت لازم هست متاسفم برا یه عده واقعا که

 12. واااای یه لحظه فکر کردم سمساریه
  بابا چقدر شلوغ پلوغ بود … اینا چجوری توی اون خونه راه میرن !!! (تعجیب)
  هر چیزی ساده اش قشنگه اگه با سلیقه توام بشه
  ولی بازم مبارکشون باشه

 13. سلیقه از این جوادتر ندیده بودم عینهو تالار عروسیای خیابون دماونده
  ادمی که شعور داشته باشه عکس تواتشو نمیزاره اینستا

 14. مکیه از کرمان

  حالا مثلا خوش بخت میشن (چونه خاروندن) (چونه خاروندن) (چونه خاروندن)

  • فکر نکنم
   زن بدبخت که همش باید این سمساری رو تمیز کنه.
   بچه ی بدبختشون هم که نمی تونه توی این خونه تکون بخوره.همش می خوره به وسائل گران قیمت.

 15. خونه رهبر مملکت اینقد ساده بود سرچ کنین .مثه ایشون ک عمرا بتونیم زندگی کنیم ولی این همه تجمل هم جای فکر داره ما مسافریم آدم ک این همه واسه مسافر خونه خرج نمیکنه!

 16. اولا که توی این همه شلوغ پلوغى آیا میشه زندگی کرد اصلا؟ دوما شاه و خانوادش انقد تجملات نداشتن که اینا دارن، عربای نفتی اینجور زندگی میکنن و خود همین آدما بهشون عیب میگیرن باز خودشون این مدلی کار میکنن.

 17. سلام
  به شدت غربتی بود

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)