جدیدترین طراحی ناخن شناگران در المپیک ریو + تصاویر

 

المپیک ریو ۲۰۱۶ یک هفته ای است که شروع شده است و به همین بهانه طراحی ناخن ورزشکاران زن شرکت کننده را گردآوری کرده ایم.

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک ۲۰۱۶ – عکس شماره

۱

طراحی

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک ۲۰۱۶ – عکس شماره ۲

طراحی

طراحی ناخن سیارا رانگ CIERRA RUNGE در المپیک ۲۰۱۶ – عکس شماره ۳

طراحی

طراحی ناخن دانا ولمر DANA VOLLMER در المپیک ۲۰۱۶ – عکس شماره ۴

طراحی

طراحی ناخن الیزابت بیسل ELIZABETH BEISEL در المپیک ۲۰۱۶ – عکس شماره ۵

طراحی

طراحی ناخن کاتلین بیکر KATHLEEN BAKER در المپیک ۲۰۱۶ – عکس شماره ۶

طراحی

طراحی ناخن سیمون بیلس SIMONE BILES ژیمناستیک کار در المپیک ۲۰۱۶ – عکس شماره ۷

طراحی
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)