جنین شتر سوخاری (عکس)

خوردن جنین شتر سوخاری توسط اعراب

 

جنین شتر کباب شده,کباب جنین شتر,جنین شتر سوخاری
جنین شتر کباب شده,کباب جنین شتر,جنین شتر سوخاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)