داستانک: کدخدا و حسنک

داستانک: کدخدا و حسنک

 

کدخدا ﺑﻪ ﻣﺮﺩم ده ﮔﻔﺖ : ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ !
ﺣﺴﻨﮏ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
آب برای زمین های کشاورزی نیست چاه که گفتی چه شد؟
ﻣﺴﮑﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ؟

کدخدا ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺮﺩﯼ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ !!!
ﯾﮑﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ کدخدا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ : ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ! ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ!

ﮐﺴﯽ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺷﯿﺮ ﻭ چاه ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ !
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺣﺴﻨﮏ ﭼﻪ ﺷﺪ…؟




✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۴ دیدگاه

  1. مهرداد از کرمان

    توی این هوای گرم واقعا حال داد خیلی خنک و یخ بود ادامه بده مراحم

  2. خییییییییییییییییییییلی باحال بود (تشویق)

  3. قشنگ و با معنا بود

    البته توی برنامه طنز دکتر سلام هم گفته شد

  4. (عینک) واقعا حسنک چه شد؟؟؟

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)