دل ما را نزن اتش که خدایی هم هست

دل ما را نـزن اتش که خـدایی هم هست ؛
صاحب اتش دل ، صاحب آهی هم هست !

خوبرویان جهان را که نقـاب است به رخ ؛
گاه گاهـی ز پس پرده نگاهـی هم هسـت !

گـر دل سنگ تو این شیشـه دل را شکنـد ؛
با دل شیشه سر سنگ به راهی هم هست !

من که آشفتـه دل از شام فـراق تـو شدم ؛
هجر را صبح وصالی گه و گاهی هم هست

غم دوری تـو آن قـدر سیـه روزم کـرد ؛
تا بگوینـد که  بالای سیـاهی هم هست !

“سرخی رنگ شفـق از دل درویشان است”
باید این کوه بدانست که کاهی هم هست

با کـویـر دل عـارف کسـی از آب نگفـت ؛
ورنه این خاک سزاوار گیاهی هم هست !

کاری از دست دل سوخته ام ساخته نیست
قسمتم در به دری بود همین است که هست…

 

عاشق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:


کانال پزشکی دکتر سلام

کانال حرف حساب

⭕️دیدگاه حاوی توهین به کاربران تایید نمیشود
⭕️اگر دیدگاهی توهین آمیز به کاربر یا مسئولین کشورمان اشتباهاً تایید شده در همان صفحه اعلام کنید تا حذف شود. تشکر.

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال: علی از تهران

(گل) 
(شکلک) 
(بی تقصیر) 
(ماااچ) 
(دلشکسته) 
(تعجیب) 
(عصبانی) 
(پز) 
(گریه) 
(خنده) 
(مارو گرفتی؟) 
(خنده زیاد) 
(عینک) 
(بغض) 
(هیس) 
(قهر) 
(خمیازه) 
(تمایل) 
(چونه خاروندن) 
(تشویق) 
(شاکی بودن) 
(آه) 
(زبون) 
(کلاه) 
(بای بای) 
(دراز شدن دماغ) 
(مو کندن) 
(نگاه) 
(سوال) 
(سوت) 
(دلخور) 
(غمگین) 
(چشمک) 
(خجالتی) 
(تماشا) 
(مسخره) 
(عشق) 
(شادی) 
(لایک) 
(ضایع شدن)