شده یک بار پیامک به خدایت بزنی؟

شده یک بار پیامک به خدایت بزنی ؟
ناله ای ازته دل تا به نهایت بزنی؟

شده یک بار بگویی که خدا ناظر ماست؟
گٓٓر، گِره گشت به کارت تو بگی فاطر ماست؟

شده یک بار خدا را به خدایی نظری ؟
جمله الطاف خدا را بر چشمت ببری؟

شده یک بار فرستی به خدایت نه گمان!
یک نمازی ز سرعشق و رضایت نه گمان!

شده بی وقت بگویی که خدا عاشقتم؟
فکر مزدش به کنار و  جدا عاشقتم؟

شده یک بار بگویی که چه نعمت به تو داد؟
این همه لطف و کرم بی غر و منّت به تو داد!

شده یک بار بگویی که خدا دستم گیر؟
آنچه را بودم و هستم هر چه را هستم گیر!

شده یک باربگویی که خدا خسته شدم؟
هرچه را درب زدم پشت در بسته شدم!

شده یک بار بگویی که خدا ماندم و تو؟
چاره ى درد تو باشی و تو راخواندم و تو!

شده یک بار پیامک به خدایت بزنی؟
دوست دارد که سراغش به رضایت بزنی

 

696582
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۳ دیدگاه

 1. حالمان خوب است اگر تو کنارمان باشی

 2. شده بی وقت بگویی که خدا عاشقتم؟
  فکر مزدش به کنار و جدا عاشقتم؟

  واااقعا راسته …….. (لایک)
  شده بدون معامله خدا رو همینطوری صدا بزنی (گریه) (گریه) (گریه)

 3. علي محمد برادران

  درود شعر،شده یک بار پیامک به خدایت بزنی از کارهای من هست ولی هیچ کجا نامم برده نشده و اگر نامم نباشد راضی نیستم

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)