عکس: شکل دفاعی شگفت انگیز یک پروانه

گونه ای پروانه که در زمان خطر به شکل مار در می آید 

حالت دفاعی پروانه به شکل مار 

حالت دفاعی پروانه به شکل مار, پروانه شبیه مار , پروانه با ظاهر مار
حالت دفاعی پروانه به شکل مار, پروانه شبیه مار , پروانه با ظاهر مار

راستی! کانال خبری مجله مراحم راه اندازی شد اینجا کلیک کنید و عضو شوید
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)