عکسی معنادار از افتتاحیه المپیک

کودکان کارتن خواب در حال تماشای افتتاحیه المپیک

 

افتتاحیه المپیک در کنار کودکان کارتن خواب,افتتاحیه المپیک از نمایی دیگر
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)