عکس: آرایشگر دوره گرد در تهران

تصویری از یک آرایشگر دوره گرد در خیابان های تهران به سال ۱۳۳۵ هجری شمسی؛ در گذشته آرایش مردان از تراشیدن مو تا اصلاح ریش و سبیل و گاه حتی کشیدن دندان توسط آرایشگران دوره گرد صورت می گرفت.

 
عکس: آرایشگر دوره گرد در تهران✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)