عکس: تبلیغ پیکان دولوکس، سال ۱۳۵۰

تبلیغ پیکان دولوکس، سال ۱۳۵۰

تبلیغ پیکان دولوکس، سال ۱۳۵۰,تبلیغ پیکان در قدیم
تبلیغ پیکان دولوکس، سال ۱۳۵۰,تبلیغ پیکان در قدیم

 

 
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)