عکس: فن کشتی علیرضا حقیقی روی بازیکن قطری

در حاشیه درگیری های بازی ایران و قطر

 

درگیری علیرضا حقیقی با بازیکنان قطر,درگیری علیرضا حقیقی
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)