عکس نوشته: چند کلمه حرف حساب (سری ۴۷)

6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


100.jpg
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۲ دیدگاه

  1. ما که بستنی باشه تو یخچال به شب نمیرسه که فکرشو بکنم
    همون جا دخلشو میاریم (ضایع شدن) (ضایع شدن) (ضایع شدن)
    بستنی واسه خوردنه نه فکر کردن بهش (تمایل) (تمایل) (تمایل)
    مخصوصا سنتی با اب هویج یا اب طالبی (تمایل) (تمایل) (تمایل)

  2. (تشویق) (تشویق) (تشویق) (تشویق) (تشویق) (گل)

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)