ماجرای آشی برات بپذم که یک وجب روغن روش باشه

آشی برات بپذم که

ناصرالدین شاه سالی یکبار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور می یافت تا ثواب ببرد در حیاط قصر ملوکانه اغلب روسای مملکت جمع می شدند و برای تهیه آش شله هریک کاری انجام می دادند.

بعضی سبزی پاک میکردند.  بعضی نخود و لوبیا خیس می کردند.  عده ای دیگ های بزرگ را روی اجاق میگذاشتند و خلاصه هرکس برای تملق و تقرب پیش ناصر الدین شاه مشغول کاری بود. 

خود شاه هم بالای ایوان می نشست و قلیان میکشید و از آن بالا نظاره گر کارها بود. سر آشپزباشی ناصرالدین شاه مثل یک  فرمانده نظامی امر و نهی می کرد. 

در پایان کار به در خانه هر یک از مردم کاسه آشی فرستاده میشد و او می بایست کاسه آنرا از سکه پرکند و به دربار پس  بفرستد. وقتی که کسی کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر می کرد و آنکه مثلا یک کاسه بزرگ آش (که یک وجب هم روغن رویش ریخته شده) دریافت می کرد حسابی بدبخت میشد. به همین دلیل در طول سال اگر آشپز مثلا با یکی از مردم دعوایش می شد به او می گفت: آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.

 

راستی! کانال خبری مجله مراحم راه اندازی شد اینجا کلیک کنید و عضو شوید
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

همچنین ببینید

ماست و خیار ناصرالدین شاهی

حکایت ماست و خیار ناصرالدین شاهی

می گویند در زمان ناصرالدین شاه، روزی امیرکبیر که از حیف و میل سفره های خوراکِ درباری به تنگ آمده بود به شاه پیشنهاد کرد که برای یک روز آنچه رعیت می خورند

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)