پسر چسب فروش….

پدرش بهش گفت این ۱۰۰۰ تا چسب زخم رو بفروش تا برایت کفش بخرم…
بچه نشست وباخود فکر کرد……

یعنی باید ارزو کنم ۱۰۰۰نفر یه جایشان زخم شود تامن کفش بخرم؟؟
ولش کن همین کفشهای پاره خوبه…….

خدایا
گاهی دلهای بزرگ را انچنان درون سینه هایی کوچک میگذاری
که شرمسار میشوم از بزرگی که برای خود ساخته ای…
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۴ دیدگاه

 1. (دلشکسته) (دلشکسته) (دلشکسته)

  مباش آرام حتی گر نشان از گردبادی نیست

  به این صحرا که من می آیم از آن اعتمادی نیست

  به دنبال چه میگردند مردم درشبستان ھا

  در این مسجد که من دیدم چراغ اعتقادی نیست

  نه تنھا غم سلامت باد گفتن ھای مستان ھم

  گواھی میدھند دنیای ما دنیای شادی نیست

  چرا بی عشق سر برسجده ی تسلیم بگذارم

  نمیخوانم نمازی را که در آن از تو یادی نیست

  کنار بسترم بنشین ودستم را بگیر ای عشق

  برای آخرین سوگندھا وقت زیادی نیست

  مرا با چشم ھای بسته از پل بگذران ای دوست

  تو وقتی با منی دیگر مرا بیم معادی نیست

 2. در این مسجد که من دیدم چراغ اعتقادی نیست

  عالی بود شعرت (تشویق) (تشویق) (تشویق) (تشویق) (لایک) (لایک) (لایک) (لایک)

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)