کلیپ: کشف مار غولپیکر ۱۰ متری زنده در برزیل

کشف مار آناکوندای ۱۰ متری در برزیل

فیلم بزرگترین مار دنیا که در یک غار پیدا شد

 

 

دانلود این ویدئو
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)