جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه (تصاویر)

جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی

جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی

در ۲۰ مهرماه ۱۳۵۰ محمدرضا پهلوی با هدف بزرگداشت ۲۵ قرن حکومت پادشاهی در ایران جشنی برگزار کرد که با بیش از سیصد میلیون دلار هزینه گرانترین و مجلل ترین جشن زمان خود بود.

 جشنِ ۳۰۰ میلیون دلاری و آغاز سقوط!

جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در حالی با صرف هزینه های گزاف انجام می شد که در همان تاریخ متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت زندگی می‌کردند و بسیاری در داخل و خارج شاه را به خاطر این ولخرجی بی مورد مورد انتقاد قرار دادند.

 

جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه

جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
جشن شاهنشاهی محمدرضا شاه,جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۱۲ دیدگاه

 1. کوروش از تهران

  خدایا چه بودیمو چه شدیم….

 2. بله پول ملت خوب ب تاراج بردی با این مراسم سلطنتی مردک کودن تو رو چ ب تاریخ ایران باستان البته ک ارزش نداشتی و خواستی با این کارت خودتو ب اونا بچسبونی تا توام جزء کسان با غیرت ایرانی محسوب بشی ولی تو فقط یک عروسک خیمه شب بازی بودی ک موقع رو کار بودنت فقط ننگ و خون ملتو ریختیو هزاران هزار شهید دادی اگه ملت میخواستنت ک این همه شهید نمیشدن خدا رو شکر ک رفتی چون مال این قلمرو نبودیو دلت جای دیگه بود و حالا میبینی ک چشما و دهنت پر از خاک گور شده و جمجمه سرت لونه مورچه ها و این پولا ک خون و حق ملتت بود ک چپاول کردیو نتونستی با خود ببری یا کمی بیشتر عمر بخری و تنها یک کفن سهم تو از این ثروت است.

 3. مرگ بر شاه
  تف تو رووووحش (تمایل)

 4. نوشته توی روستا ها مردم به فلاکت بودند و …..
  من خودم با چندین آدمی که بچه روستا بودند و سال۵۰مثلاََ۲۰ساله بودند و یا متولدین دهه۳۰ و ۴۰ صحبت کردم هیچ کدومشون از فلاکت صحبت نکردند فقط گفتند آره جمهوری اسلامی برق و آب لوله کشی را توی روستا ها برده این آدم هایی را هم که میگم واسه۱منطقه نبودند یکیشون واسه استان آذر بایجان غربی بوده یکیشون استان مرکزی که اون موقع استان تهران حساب میشده یکیشون استان اصفهان بوده یکی هم استان خوزستان و یکی هم نهاوندی بود که فکر کنم استان همدان هست یا لرستان و…همه میگند زمان شاه توی دهات های ما هم حال خوب بود و گرونی نبود و روزی زیاد بود و مدرسه بود و خلاصه خوبی فقط آب لوله کشی بعضی هاشون میگند نبوده توی روستا و برق حال اینجا نوشتند مردم به فلاکت و قحطی افتاده بودند
  در ضمن نه که الان همه حالشون خوبه و فلاکت ندارند یارانه را هنوز نریختند ملت توی صف عابر بانک هستند تا ساعت۱۲شب بشه و بریزند و یارو برداره بازهم شاه خودش خورد و دزدید و معلومه همه چیز و کسی دیگه ای به کار نبود الان که خرتو الاغ هست هرکی را میبینی اختلاس کرده و….. (سوت)

  • امروز از سرکار اومدنی زنه سوار ماشین شد نزدیک۵۰سالش بود….قبل سوار شدنگفت مادرجان یارانه را ریختن گفتم نه…..گفت۳۰۰تومان دارم میبری با ماشینت….جایی بود که اتوبوس نبود….بردم رسوندمش….
   نتیجه…..مردم ب کجا رسیدن که لنگ ۴۵۵۰۰تومان یارانه هستن….
   دین…فرهنگ….اقتصاد….همه چیزمو نو ب باد دادیم….
   شاه خوب نبود….ولی اینا کاری کردن روی اون سفید شد…

   • فقط من میدونم شاه هم اینقدر که اینها میگند بد نبوده خودشون هم اینقدر که میگند خوب نیستند

   • معلومه اونقدر که اینا میگن بد نبوده….بعد ورود اسلام هرحکومتی تقصیر را میندازه گردن حکومت قبلی….ولی با اینحال رضا شاه وتوله اش خوب هم نبودند….لعنت بر ارواح همشون….

   • خدا کنه مردم خوششون باشه والا سیاست همیشه بی پدر و مادر است به امید حکومت عدل الهی زمان ظهور

 5. اونهایی که دنبال حقیقت هستند کتاب خاطرات فرح و کتاب(دخترم فرح=نوشته فریده دیبامادر فرح دیبا)رو بخونن تا بفهمن شاه آدم خوبی بوده یا نه.(pdfش تو اینترنت هست)اعترافات خودشون در باره فساد اخلاقی (شاه و فرح)و اقتصادی اونجا قید شده.
  سگ جمهوری اسلامی به پهلوی ها شرافت داره (تشویق) (تشویق) (تشویق) (تشویق) (تشویق)

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)