افعی ۳ متری که گوسفندان روستای خرقه را می‌بلعید +عکس

 رئیس منابع طبیعی فیروزآباد گفت: یک تیم تخصصی  موفق شد،با سم پاشی این مار بزرگ را ازبین ببرد و دامداران روستای خرقه فیروزاباد را از دست قاتل گوسفندانشان  خلاص کند .

 
افعی 3 متری که گوسفندان روستای خرقه را می‌بلعید +عکس✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)