تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری ۸۴

 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 84✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۸ دیدگاه

 1. وَقتی هَمه جا پُر اَست اَز دِل سیری
  عاشق بِشَوی غَریب تَر مــی میری.!

  یادَت نَرَوَد! بـــه مَردُمِ ایـــن دُنیا
  دَریا بِدَهی، کَویـــر پَس مــی گیرى (دلشکسته) (دلشکسته) (دلشکسته) (دلشکسته)

 2. نمیدانم که این شعر از کجا در خاطرم مانده:
  یکی اینجا دلش تنگ است! آنجا را نمیدانم! (دلشکسته) (دلشکسته) (دلشکسته) (دلشکسته)

 3. سخت است بخندی و دلت غم زده باشد
  هر گوشه ی پیراهن تو نم زده باشد

  سخت است به اجبار به جمعی بنشینی
  وقتی دلت از عالم و آدم زده باشد (دلشکسته) (دلشکسته) (دلشکسته) (دلشکسته)

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)