تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری ۹۰

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90

 

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
 
 
 
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
 

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 90✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۲ دیدگاه

 1. مرا بازیچـه‌ خود ساخت چـون موسا که دریا را

  فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسا را

  نسیم مست وقتی بوی گل می‌داد حس کردم

  کـــه این دیوانــه پرپر می‌کند یک روز گـــل‌ها را

  خیانت قصه‌ی تلخی است اما از که می‌نالم؟

  خودم پــــرورده بودم در حــواریــون یهــــودا را

  خیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیست

  چـــه آســــان ننگ می‌خوانند نیرنگ زلیخــــا را

  کسی را تاب دیدار سرِ زلف پریشان نیست

  چـــرا آشفته می‌خواهی خدایــا خاطر ما را

  نمی‌دانم چـــه افسونی گریبان‌گیر مجنون است

  که وحشی می‌کند چشمانش‌آهوهای صحرا را

  چه خواهد کردبا ما عشق؟پرسیدیم و خندیدی

  فقــــط با پاسخت پیچیـده‌تر کــــردی معمــــا را

  تقدیم عزیزان مراحمی (گل) (گل) (گل)

 2. (گریه) (گریه) (گریه) (گریه)

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)