تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری ۸۲

 

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری 82

 ✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

یک دیدگاه

  1. (گریه) (گریه) (گریه) (گریه) (گریه)
    ﮔﺸﺘﻢ … ﻧﮕﺮﺩ … ﻧﯿﺴﺖ … ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺩﻭﺗﺎ
    ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮﺩﻩ …ﻧﯿﺴﺖ … ﻧﻪ … ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)