گوناگون

اینجا بارسلونا شهر دوچرخه ها (تصاویر)

بارسلونا شهر دوچرخه ها

بارسلونا شهر دوچرخه ها نام گرفته است شهرداری این شهر در نقاط محتلف شهر دوچرخه های زیادی قرار داده است که مردم از خودروهای شخصی استفاده نکنند و از این دوچرخه ها برای حمل و نقل خود استفاده کنند. بارسلونا شهر دوچرخه ها آری شهرهای اروپایی به این شکل فرهنگ …

ادامه نوشته »