علمی

قرص ورزش هم آمد

قرص ورزش

قرص ورزش توسط پژوهشگران دانشگاه اوگاستا در حال ساخت است آنها میخواهند قرص بسازند که دیگر نیازی به ورزش نباشد و دقیقا اثراتی که ورزش روی بدن میگذارد را این قرص انجام دهد.

ادامه نوشته »

رحم مصنوعی اختراع شد

رحم مصنوعی اختراع شد

رحم مصنوعی توسط محققان آمریکایی اختراع شد و گامی بزرگ در راستای علم پزشکی برداشته شد. رحم مصنوعی برای نوزادانی که به صورت نارس متولد میشوند ساخته شده است.

ادامه نوشته »