سرخط خبرها

تغذیه

گشنیز و این همه خواص و فایده!

خواص گشنیز؛ فواید گشنیز؛ گشنیز در درمان افرادی که به فلزات سنگین به ویژه به واسطه آب آلوده کارخانجات آلوده شده اند موثر است. عناصر شیمیایی موجود در گیاه این قابلیت را دارند که ذرات فلزی را فیکس کرده و دفع آن ها..

توضیحات بیشتر »

خواص بی نظیر بلغور

بلغور،خاصیت بلغور،بلغور

بلغور یکى از مواد غذایى سنتى ایران و در عین حال از نظر مواد مغذى شفابخش بسیار ارزشمند است. متأسفانه در حال حاضر بخصوص در شهرها از الگوى غذایى مردم تا حدود زیادى حذف شده ...

توضیحات بیشتر »