جملات بزرگان

سخنان گرانبها از بزرگان (سری ۶۵)

سخنان زیبا از بزرگان  نزدیک تر نیا..! وابسته اش نکن… مردی را که  بعد از  تنهایی… زورش به شب نمیرسد… فرشید عسکری  سخـنان حکیـمانه از بـزرگان  هیچ‌کس نمی‌تواند پی ببرد. هیچ‌کس باور نخواهد کرد، به کسی که دست از همه جا کوتاه بشود می‌گویند:برو سرت را بگذار و بمیر. اما …

ادامه نوشته »