جنجال لغو برنامه دوچرخه سواری خانوادگی با حضور هنرمندان +تصاویر

به گزارش مجله مراحم؛ مراسم رکاب زنی خانوادگی در راستای پویش سه شنبه های بدون خودرو که قرار بود صبح سه‌شنبه شانزدهم شهریور برگزار شود به دستور نیروی انتظامی لغو شد.
همایش دوچرخه سواری خانوادگی که امروز قرار بود در راستای کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو و با رکاب‌زنی از مقابل پارک لاله تا خانه هنرمندان اجرا شود، به علت آنچه نداشتن مجوز عنوان شد، لغو شد.
محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست با اشاره به جلوگیری از برگزاری همایش به رغم حضور شهروندان اعلام کرد نیروی انتظامی مانع از برگزاری آن شده است. پیش از این نیز خدامی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ از برگزاری همایش دوچرخه سواری در روز سه شنبه، شانزدهم شهریور از ساعت ۹ الی ۱۲ در مسیر پارک لاله تا بوستان هنرمندان خبر داده بود.
 

 

همایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری دختر ها در تهران , همایش دوچرخه سواری خانوادگی
همایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری خانوادگی با حضور هنرمندان
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری خانوادگی با حضور هنرمندان
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
میترا حجار در همایش دوچرخه سواری
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری خانوادگی تهران
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری خانم ها,دوچرخه سواری مختلط
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری بازیگران,دوچرخه سواری زنان
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
سلفی خانم ها,همایش دوچرخه سواری
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
میترا حجار در دوچرخه سواری,بازیگران در همایش دوچرخه سواری
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری خانم ها
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری زنان,عکس دوچرخه سواری دختران
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
عکس دوچرخه سواری زنان,اعتراض به دوچرخه سواری زنان
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری مختلط
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
عکس میترا حجار در همایش دوچرخه سواری
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
جلوگیری پلیس از همایش دوچرخه سواری خانوادگی
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
جلوگیری پلیس از همایش دوچرخه سواری خانوادگی
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
عکس های بازیگران در همایش دوچرخه سواری خانوادگی
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
دوچرخه سواری خانوادگی
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
همایش دوچرخه سواری
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
همایش دوچرخه سواری خانوادگی,دوچرخه سواری مختلط
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
همایش دوچرخه سواری خانوادگی,دوچرخه سواری مختلط
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
همایش دوچرخه سواری خانوادگی,دوچرخه سواری مختلط
(تصاویر) لغو همایش دوچرخه سواری در تهرانهمایش دوچرخه سواری خانوادگی,همایش روز بدون خودرو,همایش سه شنبه های بدون خودرو,دوچرخه سواری زنان در تهران,دوچرخه واری دختران,دوچرخه سواری بازیگران در تهران
همایش دوچرخه سواری خانوادگی,دوچرخه سواری مختلط
 
 
عکس ارسالی: سلماز از تهران✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۲۷ دیدگاه

 1. حجت از بیرجند

  بنده مخالفم زن بیاید دوچرخه سواری کند
  زن باید برود بمیرد (شکلک) (شکلک) (شکلک)

  • بهروز از اهواز

   با این ارایش که اینا کردن و رفتن والا حق داشتن لغو کنن.

   والا فیلم س+و+پ+ر+ا هم مث اینا آرایش نمیکنن به خدا

   • سه شنبه های دیوثی

    یالثارات حث داشت واقعا

    • لعنت به هرچی ,,,ر مذهبه
     حجت جان دادا بعضی ها رو باید جدی نگیری با از کنارشون رد شد

    • حجت از بیرجند

     اینا خودشون میدونن که بند رو داره آب میبره
     حالا دارن زورشون رو توی فضای مجازی میزنن

    • آب برده دادشی مثل کبک سرشون رو کردن تو کبک
     یه مشت ,,,ر مذهب اومدن به همه چیز گیر میدن
     خب مشکل جامعه بیکاری ودزدی واختلاس وباندبازی و,,,,است نه دوچرخه سواری خانم های عزیز وطنم ایران

    • من که موافق همچین دوچرخه سواری هستم چه بهتر که در همه شهرها باشه اما چرا شما دوستان ربطش دادید به زنان و حجابشون شاید واسه علت دیگری مجوز صادر نشده

 2. حجت از بیرجند

  امروز هم در ایتالیا هم در هند زلزله آمد، بدحجابی زنان ما به مشکلی بین المللی تبدیل شده است. (شکلک) (شکلک) (شکلک)

  • لطف کن و یه عکس از حالت های مختلف خواهرت در حال دوچرخه سواری آپلود کن .

   اگه آپلود کردی من قبول دارم روشنفکری اگه نکردی اون دهنتو گل بگیر که امثال تو رو خوب میشناسم. شما کفتار هایی هستید که دم از آزادی زن تو جامعه میزنید ولی هدفتون از آزادی زن رسیدن به امیال شیطانی خودتونه.

   • حجت از بیرجند

    همانا سه کس را نفرین کرده ایم، کسیکه مختلط شنا کرده باشد در بچگی، کسی که ولو یک بار کنسرت کرده باشد و زنها

   • حجت از بیرجند

    بنده تحقیق کردم داعش هنوز کودکستانی را به علت مختلط بودن پلمب نکرده است،

   • حجت از بیرجند

    تربیت شما ایجاب میکند از شیرخوارگی فرزندان خود را با عقده های جنسی و کمبود بزرگ کنید تا تاثیر جدی تری در ناخودآگاه شان داشته باش

    • ببین حجت این چرت و پرت هایی که میگی فقط واسه امثال خودت خوبه.
     درباره شنا مختلط در کودکستان گفتی پس بشین دلایلمو گوش کن چرا میگن همچین چیزی نباید باشه .

     امام علی رو که میشناسی ؟ یکی از دانشمندای هم قرن ما آرزو کرده بود کاش تو زمان امامعلی بود و سوالاشو ازش میپرسید.

     خوب همین امام علی تو نهج البلاغه گفته : اعمال ها در کودکی مانند حکاکی بر سنگ و در پیری مانند نقاشی بر آب است.

     خوب از لحاظ علمی اتفاقا همینم ثابت شده که چیزی که در کودکی یه نفر ازش خوشش بیاد تا آخر عمرش از اون چیز خوشش میاد .برعکس پیری

     حالا فرض کن یکی تو کودکی از سنا مختلط خوشش بیاد و …

    • در مورد زن ها و اینکه به حقوقشون داره ظلم میشه گفتی.
     اگه یادت باشه یه بار دیگه هم جوابتو دادم ولی باز اومدی اینجا مزخرفاتتو داری تکرار میکنی اشکال نداره من وقتم آزاده هرجا مزخرف گفتی من میام جوابتو میدم.

     اولا تو اسلام از تمام ادیان دیگه به زن بیشتر احترام گذاشته شده. اصلا میدونستی زن واسه شیر دادن به بچش میتونه پول بگیره ؟! حالا مهریه و نفقه و … به کنار. اگه شوهر در دولت اسلامی یه سیلی به زنش بزنه قصاص باید بشه. خوب حالا یه کشور تو کل جهان نام ببر که همچین امتیازاتی به زن داده باشه . حتی توی کشور های اسلامی هم رعایت نمیشه ولی تو ایران داره رعایت میشه.مشکل اسلام اینه نزارین

    • حجت از بیرجند

     حرف امام رو برا حجاب میشناسین
     توی دزدی حرف قارون رو

    • حجت از بیرجند

     چراغ سبز دزدی هاتون رو از کی میگیرین

    • آها وقتی حرف از پیشرفت میشه پای اسلام در میون نیست ولی تا دزدی میشه پای اسلام میاد وسط ؟!

 3. آره .از نظر احمقها امروز باچین مساوی کردیم .حتما بخاطر بی حجابی بوده .
  خواهرم حجابت……….

  • حجت از بیرجند

   بنده پیشنهاد دادم که بد نیست یک سری استانهای وی آی پی داشته باشیم که زنان را در آنها راه ندهیم، خیلی پسندیدند ولی فرمودند زود است

 4. واقعا خاک بر سرشون کنن من موندم جز گیر دادن کاردیگه ای هم بلدن انجام بدن
  از دم به دم ایراد گرفتن از مهران مدیری گرفته تا لغو کنسرت تو مشهد تا بستن در هنرستان های موسیقی تو مشهد تا …
  خدا شکرت!!!!

  • دلیل یا بهتر بگم بهانه همه ی این کارها ۱ چیز هست که خودشون توش نقش ندارند یعنی اگر همون مدرسه موسیقی واسه بسیج یل سپاه بود میشد برکت انقلاب اما حالا…… یا اگر همون کنسرت را شاخهی هنرمندان بسیج بانی میشد میشد نمونه آزادی اما حالا که توی این کنسرت ها از انقلاب آهنگی خونده نمیشه و عوامل برگزار کننده اون هم محل بهشون نمیگذاره چون نمیخواهند هنر تحت تاثیر سیاست قرار بگیره بهشون گیر میدهند و ممانعت میکنند

 5. حجت از بیرجند

  من اگه بخوام جواب دوستان رو بدم این سایت فیلتر میشه
  مجبورم فقط تحمل کنم این نظرات ۱۴ قرن پیش رو

  • اوه نه بابا تو رو خدا جواب مارو بده .

   میترسم فیلتر شه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هه.

   آخه ۹۰ درصد کامنتات کپی هست می خوای جواب کسیو بدی ؟!

 6. الماس آبی از قم

  فقط حمله به سفارتخانه ها هست که بدون مجوز انجام میشه و کسی جلوشو نمیگیره…

  • (خنده زیاد) (خنده زیاد) (خنده زیاد) (خنده زیاد) (لایک)
   اما حمله به سفارت خانه عربستان را من باهاش خیلی حال کردم الان هم خیلی خوشحالم که کسی دیگه حج نمیره و خیل یخوشحالم که عربستان داره خاک یمن را به سر خودش میریزه
   این وهابین که همون وحوش انسان نما هستند را اصلاََ نباید باهاشون کاری داشته باشیم و این حمله به سفارتشون خوب دلیلی برای قطع کلیه ی روابط بود حرکتی بود که بر خلاف میل مسولان کشور خود مردم انجام دادند

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)