سرباز زن سوریه قربانی امروز درگیری ها

“میرفت سعید” از نیروهای ارتش سوریه که در جوبر دمشق طی درگیری با مسلحین کشته شد.
 ✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)