صف طولانی فرانسوی‌ها برای دیدن فیلم ایرانی فروشنده

تصویر مربوط به صف نمایش ویژه فیلم ”فروشنده” در جشنواره فیلم هاى ایرانى پاریس است.

صف طولانی فرانسوی‌ها برای دیدن فیلم ایرانی فروشنده✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)