تصاویر: سفره افطاری در حرم امام رضا (ع)

 

 

تصاویر: سفره افطاری در حرم امام رضا (ع)

تصاویر: سفره افطار در حرم امام رضا (ع), افطاری در حرم امام رضاتصاویر: سفره افطار در حرم امام رضا (ع), افطاری در حرم امام رضاتصاویر: سفره افطار در حرم امام رضا (ع), افطاری در حرم امام رضاتصاویر: سفره افطار در حرم امام رضا (ع), افطاری در حرم امام رضاتصاویر: سفره افطار در حرم امام رضا (ع), افطاری در حرم امام رضاتصاویر: سفره افطار در حرم امام رضا (ع), افطاری در حرم امام رضاhttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/21/4662599_804.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/21/4662603_243.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/21/4662602_376.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/21/4662600_894.jpg
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

۲ دیدگاه

  1. (تمایل) (تمایل) (تمایل) (تمایل) (تمایل)

  2. دمشون گرم
    واقعا برقراری این نظم کار راحتی نیست.

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)