روشن کردن شمع برای سربازان حادثه اتوبوس «نی ریز»

مردم نی ریز به یاد سربازان کشته شده در سانحه رانندگی در محل حادثه شمع روشن کردند.
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)