حکایت درویش و کاسه گدایی

حکایت درویش و کاسه گدایی حکایتی زیبا از صوفی درویش در چادر مخملین و گدا و کاسه گدایی حکایت درویش و کاسه گدایی روزی گدایی برای دیدن یک درویش به خانه او رفت و از دیدن خانه درویش شگفت زده شد چرا که درویش را بر روی تشکی مخملین و …

ادامه نوشته »