عکس: شیر دادن آهو به فرزندانش وسط جاده

مجله مراحم; مردم کالیفرنیا با دیدن آهویی که به فرزندانش شیر میداد خودروهای خود را متوقف کردند تا آهو به کارش ادامه بدهد.

 

شیر دادن آهو به فرزندانش وسط جاده

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

یک دیدگاه

  1. واااااااااااااااااااااااای الهی عززززززززززززززززیم نوش جونتون (ماااچ) (ماااچ) (ماااچ) (ماااچ) (ماااچ)

    ببین چقد گشنه شون شده مامانشونو کجا خفت کردن (مسخره) (مسخره) (مسخره) (مسخره)

    جووونم بخورین (ماااچ) (ماااچ) (ماااچ) (ماااچ) (ماااچ) (ماااچ)

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)