عکس: فیش حقوقی یک مدافع حرم

فیش حقوقی شهید مدافع حرم سعید کمالی را در زیر مشاهده می کنید.
 
 
فیش حقوقی مدافعان حرم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)