هنر فتوشاپ در زمان قاجار

در تصویر فخرالتاج معیری فرزند دوست محمد معیرالممالک دیده می شود که توسط عکاس خوش ذوق از او عکسبرداری شده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: