عکس های کمیاب از زندگی مردم در تهران قدیم

مجله آنلاین مراحم; اگر تا دم دم های غروب خودت را به شهر می رساندی، می توانستی وارد شوی، وگرنه باید همان بیرون شهر و پشت دروازه های بسته می ماندی و شب را با ترس حمله دزدان و حرامی ها صبح می کردی! یا اگر دلت می آمد ـ که باید میآمد ـ سرکیسه را شل و دروازه بانان را با سکه های زردرنگ راضی می کردی تا در را باز کنند و به تو اجازه ورود بدهند.
 
به هر حال در روزگاری که برای محافظت از شهر در مقابل مهاجمان و یاغی ها، دور تا دور شهر را برج و باروهای مرتفع و خندقهای عمیق گرفته بودند و دروازه ها تنها ورودی های شهر به حساب می آمدند، دروازه ها از بعد از اذان صبح تا ۲، ۳ ساعت بعد از غروب آفتاب باز بودند و تو باید به موقع خودت را می رساندی تا بتوانی از زیر طاق های کاشی کاری شده آنها عبور کنی.
 

گروه سرگرمی روزنه

مدرسه

گروه سرگرمی ROZANEH

گروه سرگرمی ROZANEH

پهلوان معرکه گیر برای کسب روزی با یک خرس در خیابانهای تهران کشتی می گیرد.

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم,مجله مراحم

مظفرالدین شاه در باغچه خانه ای نه چندان مجلل استراحت می کند.

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم,مجله مراحم

اداره پست طهران قدیم

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم,مجله مراحم

بازار پارچه فروشان-طهران

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم,مجله مراحم

عطاری-طهران-قاجاریه

تزیینات با صابون سفید !

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم,مجله مراحم

بستنی فروش- طهران

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم,مجله مراحم

میدان رژه – طهران

روزنه آنلاین

مظفرالدین شاه

روزنه آنلاین

بازار

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم,مجله مراحم

معتادان بی خانمان قاجاری

روزنه آنلاین

کرسی

روزنه آنلاین

حمام سال ۱۲۵۰

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم

پهلوانان نمی میرند….سال ۱۲۹۸

http://www.rozanehonline.com

اولین واگن اسبی به همراه مسافرین

http://www.rozanehonline.com

یک مغازه فروش لباس دست دوم-سال ۱۲۸۶

گروه سرگرمی ROZANEH

تصویر پرورش دهنده بوقلمون که گله خود را برای فروش به خیابانهای طهران آورده است.سال ۱۳۰۰ خورشیدی

گروه سرگرمی روزنه

اجتماع شهروندان در تراموا در منطقه شمال طهران -سال ۱۳۰۰

گروه سرگرمی ROZANEH

روزنه آنلاین

مغازه تریاک فروشی در روستا

گروه سرگرمی ROZANEH

بررسی گل خشخاش برای برداشت تریاک.

در ایران تا سده‌ی هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، کشت خشخاش و تولید تریاک، به منظور مصرف داخلی بود؛ اما از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، کشت تریاک در جایگاه محصولی ارزآور، مورد توجه قرارگرفت. در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایران یکی از اعضای بسیار فعال تجارت جهانی تریاک شمرده می‌شد و اقتصاد کشور تا حد زیادی به تولید و صدور تریاک وابسته بود.

در تاریخ ۲۳م اسفند ۱۲۸۹/ ۱۲م ربیع‌الاول ۱۳۲۹، قانون تحدید تریاک به تصویب رسید که طی آن، در مدت ۸ سال مصرف شیره، ممنوع و استعمال تریاک، تنها به منظور مصرف طبی، مجاز شناخته شد. دولت برای مصرف مواد، مالیات در نظر گرفت و برای معتادان، کارت سهمیه صادر کرد. اما این اقدام به کاهش مصرف مواد نینجامید بلکه قاچاق آن را رواج داد. در این میان در سال ۱۳۰۱ش.، قانون منع واردات مواد مخدر تصویب شد.

پس از تشکیل جامعه‌ی ملل، مسئله‌ی تریاک، مورد توجه جامعه‌ی جهانی قرار گرفت و ایران، به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی هدف برنامه‌ی کاهش تولید بود. شش سال بعد یعنی سال ۱۳۰۷ش.، قانون جدید “انحصار دولتی تریاک”، از تصویب گذشت که بر این اساس، دولت ایران می‌بایست به‌تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را کاهش می‌داد. به دنبال گسترش ابعاد مسئله‌ی اعتیاد و ناچیز بودن درآمد حاصل از صدور تریاک برای دولت “قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک”، در سال۱۳۳۴ تصویب و به اجرا گذاشته شد.

گروه سرگرمی ROZANEH

مظفرالدین شاه در فرنگ

گروه سرگرمی ROZANEH

پادشاه انگلستان ادوارد هفتم و اعلیحضرت همایونی قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار در انگلستان

http://www.rozanehonline.com

قمه زنی-محرم عهد قاجار

عکس های ایران قدیم,عکس های تهران قدیم,عکس های ایران دز زمان قاجار,عکس کمیاب از ایران قدیم,مجله مراحم

صرف چایی در باغ آن هم عهد قاجار….

روزنه آنلاین

تصویر کمتر دیده شده از احمد میرزا(احمدشاه)

گروه سرگرمی ROZANEH

فقط در طهران ادا خواهد شد!!!!!!!!!

روزنه آنلاین✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)