خودپرداز داستان‌های کوتاه در فرانسه +عکس

 
دستگاه خودپردازى در فرانسه وجود دارد که داستانهاى کوتاه رایگان به مردم میدهد.

این ماشین ها داستانهاى کوتاه ۱, ۳, ۵ دقیقه اى را باهدف افزایش مطالعه به جاى استفاده از موبایل هدیه میدهند.

خودپرداز داستانهای کوتاه در فرانسه 
✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

پاسخ دهید

لطفا نام شهر خود را ذکر کنید مثال (علی از تهران)